Disclaimer 2013-05-13T17:17:15+01:00

1. HA-groep streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. HA-groep accepteert echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. In de door HA-groep verstrekte informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigingen worden aangebracht. HA-groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

2. Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt, zijn indicatief. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, offertes en adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van software die op deze website beschikbaar is gesteld als download of anderszins.

3. Verzekeringen aangevraagd via de website. Er is pas verzekeringsdekking indien bevestigd door HA-groep door middel van e-mail, brief of telefonisch.

3. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij HA-groep, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.